Ledenvergadering 2020

Aan de leden van Buurtvereniging Dussen Buiten.

Graag nodigen we u uit voor de ledenvergadering van onze buurtvereniging.

Agenda Ledenvergadering van Buurtvereniging Dussen Buiten, op

Donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur in Koppelpaarden

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststelling agenda en presentielijst

 3. Notulen ledenvergadering 2019

 4. Kort verslag afgelopen jaar

 5. Lief en leed beleid

 6. Financieel verslag door de penningmeester

 7. Kascontrole door Korrie en Carla en benoeming nieuw lid in de kascontrolecommissie,
  Carla is aftredend.

 8. Vaststelling hoogte contributie

 9. Nieuw bestuurslid:

Enkele bestuursleden hebben al vele jaren zitting in het bestuur en willen graag plaats maken voor nieuwe mensen met nieuwe idee├źn.

Wie gaat zich aanmelden??

 1. Overige bestuurszaken
 1. Ben zal namens de Oranjevereniging alvast wat vertellen over de plannen voor de feestelijkheden van dit voorjaar

 2. Komende activiteiten (o.a. jeugd?)

 3. De jaarlijkse BBQ, dit wordt waarschijnlijk 26 juni

14 Rondvraag

15 SluitingVaststelling agenda en presentielijst