Recentste Nieuwsbrief

Buurtvereniging Dussen-Buiten

Website: www.buurtverenigingdussenbuiten.nl

Nieuwsbrief april 2019 van buurtvereniging Dussen Buiten.

In maart werd de ledenvergadering gehouden en daar zijn onder andere de jaarlijkse plannen weer besproken.

Na een prachtig en warm voorjaar gaan we al weer richting buurtfeest met natuurlijk een voortreffelijke barbecue die wordt gehouden op 21 juni op de u bekende locatie in Hank (bij Maaike, Kortveldsesteeg 5) Dat wordt weer een gezellig BBQ festijn met lekker eten en drinken, goede buren en lekker bijpraten over wat ons bezighoud in onze buurt.

Voor het Buurtfeest kunt u zich tot 10 juni opgeven bij Maaike,
langewerf@gmail.com

De kosten voor het Buurtfeest zijn € 20 per persoon, all in.

U kunt tot minimaal 2 dagen voor de BBQ afzeggen, ander wordt het toch gewoon betalen.

De zomermaanden komen ook al weer in zicht en wie weet wordt het weer zo’n warme zomer als in 2018!
Bij voldoende belangstelling willen wij eind augustus weer een Bevertocht in de Biesbos organiseren. Er volgt later bericht hierover.

In november staat weer een feestelijk diner gepland bij “De Koppelpaarden”. Dat belooft weer een gezellige avond te worden. Dat was het de vorige keer in ieder geval wel!

De leden die hun contributie 2019 nog niet hebben betaald, mogen dat alsnog doen. De contributie is € 15 per jaar.
Het rekeningnummer van de Buurtvereniging is: NL49RABO 0113 013 000 onder vermelding van Contributie 2019

Graag ontmoeten wij u op één of meerdere gelegenheden die georganiseerd worden.

Rest ons nog u allen een prettige vakantie te wensen met veel mooi weer.

Vriendelijke groet,

Bestuur Dussen Buiten

Voorzitter: Jan de Wal, Dussendijk 23, tel. 392241 jandewal@zonnet.nl
Secretaris: Maaike van Vugt, Kortveldsesteeg 5, tel. 0162 402306 – langewerf@gmail.com
Penningmeester: Yvonne Heuser, Dussendijk 5 – heuser@telfort.nl
Lid: Annie Koops, Nieuwesteeg 3, tel 392463 – anniekoops57@hotmail.com
Lid: Ben Wijnands, Dussendijk 16a – arianne_wijnands@hetnet.nl